اس ام اس خنده دار جدید باحال

گـــاهـــی بــایــــد دســـت گـــذاشـــت رویِ کـــاپــوتِ مــاشیـــنی کـه 
افتـــــاده تــــویِ جـــدول کنــــار خیــابــــون و بهـــش گفــت:
غصـــه نخــــــور عــــزیـــزم , تقصــــیر تــــو نیســــت 
تقصـــیـرِ اون دختـــریِ کـــه فــــرقِ گــــاز و تــــــرمــــز رو نمیـــــدونــــه..!
والـــا ^ـــــ^

/ 0 نظر / 36 بازدید